Ook belangrijk: Uw Privacy!

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht. Omdat wij ons beseffen dat wij dagelijks met betrouwbare informatie omgaan, vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent hoe wij met uw privacy omgaan. Daarom geven uw wij graag informatie over hoe wij met de GDPR (The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 omgaan.

Als boekhoud- en administratiekantoor hebben wij dagelijks strikt vertrouwelijke informatie in onze handen. Al vele Jaren nemen wij de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat uw informatie veilig en discreet wordt behandeld.  

Aangiftes.com verklaart alle informatie die zij op grond van de verkregen volmacht ontvangt onder strikte geheimhouding te verwerken. Met dien beperking dat voor zover en voor zolang zij op grond van wettelijke bepalingen niet verplicht zou zijn om informatie aan derden te verstrekken.

Uw administratieve gegevens kunnen via de volgende leveranciers op internet geplaatst worden:

Indien wij voor u een administratie verzorgen dan geschiedt dit middels het boekhoudplatform van E-boekhouden.nl. Deze leverancier voldoet aan alle veiligheidsnormen om als zodanig optimale waarborg te hebben.

Uw gegevens met betrekking tot de administratie wordt opgeslagen in het digitale archief van E-boekhouden welke gekoppeld is aan uw account.

Nadat wij de gegevens verwerkt hebben en doorgestuurd naar uw digitale archief bij E-boekhouden verwijderen wij alle gegevens uit onze systemen.

Indien u aangiftes inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting door ons laat verrichten maken wij gebruik van het Elsevier Nextus portaal. U heeft daar een apart klantportaal waardoor volledig veilige communicatie mogelijk is.

In onze eigen administratie wordt slechts de factuur gegevens respectievelijk de betaalgeschiedenis bij gehouden.

Uitsluitend indien u onze machtiging afgeeft om uw gegevens ook op papier te bewaren, zullen wij dit doen. Maar alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Waar gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

 • Salaris administratie
 • Belasting aangiftes
 • Jaarrekeningen

Persoonlijke data kan het volgende bevatten

 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BGN/ Paspoortnummer
 • Zakelijk adres
 • Privé adres
 • Jaarlijks inkomen

Met wie delen wij deze informatie?

In compliance with local legislation and regulations we share information on labor contracts with: The National Revenue Agency. Personal data included in company formation documents is shared with the Bulgarian trade register. For opening a company bank-account, personal data can be shared with the bank of choice of the person(s) involved.

Hoe beheren en beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Alle documenten met persoonlijke informatie worden direct na invoeren/gebruik opgeborgen in een beveiligde opslagruimte die enkel toegankelijk is voor geautoriseerd personeel van Aangiftes.com. Digitale documenten worden opgeslagen op een meervoudige beveiligde server die enkel toegankelijk is voor de medewerkers van Aangiftes.com. Storage of digital documents containing personal data are only stored on a dedicated secured server.

Computer. Servers een software is altijd met beveiligingssleutels en wachtwoorden.

E-mail toegang gebeurt via een tweevoudige verificatie.

Persoonlijke data wordt nooit gedeeld met andere personen/instellingen anders dan geautoriseerd personeel van Aangiftes.com zonder schriftelijke bevestiging toestemming van de betrokken persoon.

Alle personeelsleden van Aangiftes.com hebben een GDPR training en instructie voltooid en volgen een protocol om uw persoonlijke gegevens te beschermen

Onze emails met vertrouwelijke informatie worden encrypted en beveiligd via TLS ( Transport Layer Security)

Ons kantoor is beveiligd met een 24-uurs beveiligingssysteem.

Gebruik door derden.

Zonder uw schriftelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens nooit doorgeven aan derden. Wij verwachten dat deze partijen ook aan voldoen aan de GDPR regelgeving en vertrouwen de derden partijen maar zijn niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de regelgeving.

Wat is er veranderd vanaf 25 mei?

 • Kopieen van persoonlijke documenten zoals paspoort/ id kaart etc. worden niet meer geaccepteerd. Documenten met vertrouwelijke informatie die reeds behandeld zijn en vernietigd dienen te worden, worden met een shredder vernietigd die voldoet aan de P5 veiligheidsnormen.
 • U kunt ten allen tijden een verzoek indienen om de persoonlijke informatie/documenten die wij van u bezitten op te vragen of zelfs te vernietigen. Op het moment dat  deze informatie wenst te vernietigen kunnen wij niet garanderen dat wij onze werkzaamheden kunnen voortzetten. 

Als u twijfelt dat wij de GDPR regelgeving correct naleven, kunt u een afspraak maken om dit met u te bespreken, Wij raden u dan aan een email te sturen naar info@aangiftes.com