Wat is afschrijven?

Bij de winstbepaling houdt u rekening met de aanschafkosten van de bedrijfsmiddelen. Deze kosten kunt u aftrekken van de opbrengst. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u niet direct verkoopt maar een aantal jaren gebruikt in uw onderneming. Bedrijfsmiddelen zijn dus anders dan inkopen en voorraden. Denk hierbij aan producten/machines die u nodig heeft om uw diensten te verlenen of om uw producten te maken.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn:

gebouwen, machines, auto’s, inventaris en andere duurzame zaken die u voor de bedrijfsvoering gebruikt (de materiële bedrijfsmiddelen)
vergunningen en andere niet-tastbare zaken die nut hebben voor de onderneming en waarvan het gebruik leidt tot een waardevermindering van de vergunningen (de immateriële bedrijfsmiddelen)

Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, mag u niet alle kosten aftrekken in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan moet u afschrijven. Dat houdt in dat u de kosten verdeelt over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt. Elk jaar kunt u dus een deel van de kosten aftrekken. Koopt u een bedrijfsmiddel voor minder dan € 450? Dan trekt u het bedrag wel in 1 keer af als kosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *